Išrinktas naujasis InfoSA pirmininkas!

2015-11-05

Per šiuos metus išspręstos studentų akademinės problemos, prisidėta prie modulių keitimo. Organizuoti   apskritieji stalai. Jų dėka buvo pakeista atsiskaitymo tvarka, sujungti moduliai, pirmakursiams palengvintas pirmasis, adaptacinis, studijų semestras. Siekiant padėti pirmakursiams sunkiau besisekančiuose moduliuose, buvo organizuojami kas savaitiniai užsiėmimai „Nulaužk laborą“, kurių metu, vyresni fakulteto studentai padėjo gilinti kompiuterinės grafikos, programavimo ir matematikos žinias. Studentai buvo skatinami būti akademiškai sąžiningais, o tam tikslui sukurtas video serialas „Grumbulmenas prieš akademinį nesąžiningumą“.

Kaip ir kasmet, šiemet jau 13 kartą buvo organizuojamas festivalis InfoShow, kuris stebino dalyvių gausa. Šiais metais buvo siekta gerinti renginių kokybę, pagyvinti mažuosius renginius, patį festivalį papildyti naujomis idėjomis. Vienas svarbiausių renginių t.y. „LanParty“ šiais metais persikėlė Kauno sporto halę. Barų vakaras atšventė 10-ąjį jubiliejų, o Anime Nights susilaukė rekordinio dalyvių skaičiaus. Be šių renginių, organizuotos  konferencijos, orientacinės varžybos, „Grifų medžioklė“ ir kt.

Atstovybės nariai ne tik dirbo prie renginių, bet ir kėlė kompetenciją įvairiuose mokymuose. Gruodžio mėnesį organizuoti trijų dienų išvažiuojamieji mokymai naujiems atstovybės nariams, juose buvo pristatoma InfoSA veikla, struktūra ir pasiekimai, didelę dalį mokymų užėmė supažindinimas su festivaliu InfoShow. Nurodytos festivalio stipriosios ir silpnosios pusės, vykdytos simuliacijos. Lektoriai suteikė žinių apie komandinį darbą, bei atstovybės įvaizdžio kūrimą. Atstovybės narių kompetencijos kelti kas savaitę buvo organizuoti susitikimai su buvusiais atstovybės nariais.

Kadenciją baigusios Gerdos pareigas perima Informatikos fakulteto trečio kurso programų sistemų studentas Deividas Krunkauskas. Naujojo pirmininko pagrindiniai tikslai – „Užmegzti ryšius su užsienio universitetų studentų atstovybėmis.  Siekti, kad netik SA nariai, bet ir informatikos fakulteto studentai būtų akredituoti“.

 

 

Atgal

© 1999-2014, InfoSA.
Kauno technologijos universiteto
Informatikos fakulteto studentų atstovybė
Studentų g. 69-121, Kaunas
Tel. 8 37 300 965 , info@infosa.lt