Pirmasis šių metų „Apskritojo stalo“ susirinkimas

2015-10-30

Priešpaskutinę spalio savaitę įvyko keturi „Apskritojo stalo“ susirinkimai, kuriuose I pakopos studentai susitiko su Informatikos fakulteto administracija ir atvirose diskusijose išsakė savo nuomonę apie jiems dėstomus modulius. Studentų teigimu, universitete yra tikrai naudingų studijų modulių ir šauniai dėstančių dėstytojų, tačiau vis dar reikalingi pokyčiai siekiant pagerinti studijų kokybę.

Pirmakursiai negailėjo pagyrimų matematikos modulio dėstytojams. Studentų nuomone, dėstytojai aiškiai ir suprantamai išdėsto paskaitų medžiagą bei sugeba sutelkti jų dėmesį. Taip pat, pirmakursių nuomone, Informacinių technologijų teorinės paskaitos yra puikus teorinių paskaitų pavyzdys, nes jų turinys ir pateikimo formatas itin sudomina studentus. Daugiausiai nusiskundimų susilaukė Kompiuterinės grafikos ir Objektinio programavimo teorinės paskaitos: skaidrių kokybė pasirodė netinkama (sena informacija) bei pasigendama praktinio atvaizdavimo paskaitų metu. Beje, buvo bendrai išreikštas pageidavimas – suolus pakeisti kėdėmis kompiuterių klasėse.

Antrakursiai džiaugėsi daugumos dėstytojų darbu, nes jie aiškiai išdėsto medžiagą, noriai atsako į studentų klausimus. Žinoma, buvo išsakyti nusiskundimai dėl pavienių dėstytojų, tačiau jie sudarė gan nedidelę dalį. Taip pat studentai pasidžiaugė Kompiuterių architektūros dėstytojų suteikiama galimybe vėliau atsiskaityti laboratorinius darbus negaunant nuobaudų.

Trečiakursiai išskyrė Informacinių sistemų grafinės vartotojo sąsajos, Multimedijos kūrimo elementų, Teisės pagrindų modulius kaip labai naudingus, smagius ir vertus dėmesio. Tačiau pastebėta bendras kai kurių modulių bruožas – nepagarbus dėstytojų bendravimas su studentais. Taip pat studentai skundėsi Programų sistemos inžinerijos ir Programavimo inžinerijos modulių teorinėmis paskaitomis, kurių metu studentai atsakinėja į klausimus, nors jais vėliau nebus galima pasinaudoti ruošiantis atsiskaitymams.

Ketvirtakursiais išsakė pozityviausią nuomonę. Jie džiaugėsi, kad pagerėjo objektinio programų projektavimo modulio kokybė bei dauguma dėstomų modulių, kurie, anot studentų, yra naudingi, nepaisant to, jog galbūt kai kurių dėstytojų pateikiama medžiaga nesudomina studentų.

Visų susirinkimų metu išryškėjo bendras taisytinas bruožas – reikalinga aiškesnė atsiskaitymų ir vertinimų tvarka.

InfoSA ir Informatikos fakulteto administracija dar kartą ragina netylėti ir prisidėti prie studijų kokybės gerinimo išsakant savo nuomonę. Studentai, jūs esate ta jėga, galinti nulemti realius pokyčius. Tad jūsų pastabos ir pastebėjimai yra labai svarbūs.

Atgal

© 1999-2014, InfoSA.
Kauno technologijos universiteto
Informatikos fakulteto studentų atstovybė
Studentų g. 69-121, Kaunas
Tel. 8 37 300 965 , info@infosa.lt