Atsiskaitymų už studijų modulius pasikeitimai!

2014-12-02

Mieli studentai,

Artėjant sesijai informuojame ir atkreipiame dėmesį į ypač svarbius punktus atsiskaitymo už studijų modulius tvarkoje:

SVARBU. Nustatyto dydžio mokestis yra mokamas už kiekvieną antrą pakartotinį SSD užduoties laikymą. Pvz.: jei studentas pakartotinai antrą kartą atsiskaito už kelias modulio SSD užduotis – du laboratorinius  darbus ir individualią namų užduotį – mokami 3 nustatyto dydžio mokesčiai.

Vėliau egzaminų sesijos rezultatai gali būti taisomi tik studentui pateikus pasirašytą prašymą ir gavus studijų prorektoriaus leidimą arba patenkinus studento apeliaciją.

SVARBU nuolat stebėti savo AIS savitarnoje įrašytus įvertinimus ir laiku informuoti apie pastebėtas klaidas.

SVARBU. Laikant egzaminą eksternu SSD užduočių įvertinimai neįskaičiuojami į galutinį įvertinimą t. y. galutinis modulio įvertinimas yra egzamino pažymys.

Atgal

© 1999-2014, InfoSA.
Kauno technologijos universiteto
Informatikos fakulteto studentų atstovybė
Studentų g. 69-121, Kaunas
Tel. 8 37 300 965 , info@infosa.lt